GHẾ HÒA PHÁT

SG702H

875,000 (VNĐ)

SG225H

780,000 (VNĐ)

SG130

373,000 (VNĐ)

SG550

434,000 (VNĐ)

SG527H-2C

710,000 (VNĐ)

GHẾ LÃNH ĐẠO CAO CẤP

TQ10

2,940,000 (VNĐ)

SG351

1,200,000 (VNĐ)

SG905

2,320,000 (VNĐ)

TQ09

3,110,000 (VNĐ)

TQ19

3,855,000 (VNĐ)

BÀN TỦ NEWTREND

NT1200SK

1,050,000 (VNĐ)

NTP1800K ghép bộ

3,780,000 (VNĐ)

NT-M3D

880,000 (VNĐ)

NT1960-4B

6,263,000 (VNĐ)

GHẾ PHÒNG HỌP

GH05

1,050,000 (VNĐ)

VT2

471,000 (VNĐ)

SL719HM

830,000 (VNĐ)

SL 718HM

812,000 (VNĐ)

BÀN LÃNH ĐẠO CAO CẤP

DT1890H36

3,420,000 (VNĐ)

DT1890H24

3,170,000 (VNĐ)

DT1890H32

3,765,000 (VNĐ)

DT1890H37

3,487,000 (VNĐ)

TỦ HỒ SƠ

CAT09K4T

2,500,000 (VNĐ)

CAT08G

2,530,000 (VNĐ)

CAT09K2T

2,457,000 (VNĐ)

CAT09K3

2,430,000 (VNĐ)

BÀN GHẾ THPT, ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

BSV102T

810,000 (VNĐ)

BSV107

690,000 (VNĐ)

Bộ bàn ghế BHS 106

740,000 (VNĐ)

Bộ bàn ghế BHS 107

500,000 (VNĐ)

THIẾT BỊ Y TẾ

GYT01I

3,180,000 (VNĐ)

CT01I

381,000 (VNĐ)

XED01I

1,480,000 (VNĐ)

TYT01I

1,480,000 (VNĐ)